Pjesemarrese ne aktivitetin sportiv ne kuader te projektit “Ekipet sportive ne shkolla”

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me te rinjte
 • 15/04/2023
 • 11:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Katundi i ri
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Ministrja dhe te tjere pjesemarres
 • Jo
 • Po
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti