Ne zbatim te Urdhrit te Kryeministrit Nr.20, date 01.03.2023″ Per ngritjen e Task-Forces Nderinstitucionale te Sezonit Turistik Veror 2023″ dhe Urdhrit te Prefektit Nr. 7, date 20.03.2023 per kete qellim si dhe planit te punes prill 2023 do te mbahet mbledhja me teme ” Prioritete per zhvillimin e turizmit ne qark. Masat e pergatituta per te pritur turiste per 2023″.

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn "
 • 13/04/2023
 • 11.00
 • Institucioni i Prefektit Qarkut Diber
 • Shqipëri
 • Diber
 • Peshkopi
 • Peshkopi
 • Sekretarja e Pergjithshme,
 • Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Sekretarja e Pergjithshme prane Prefektit, Nenprefektet Bulqize dhe Mat, Sek i Zhvillimit Urban , Sektorit i Monitorimit te Kompetencave Vendore , Anetaret e Task Forces e Komitetit Rajonal te Turizmit
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj