Shpallja e fituesit për projektin “ Tirana’s Center of Fairs and Exhibitions and a mixed-use development in Tirana”

 • Tjetër
 • Shpallja e fituesit për projektin “ Tirana’s Center of Fairs and Exhibitions and a mixed-use development in Tirana”
 • 13/04/2023
 • 10:00
 • Holli koncertor i TKOBAP
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Nr. 10
 • Z. Edi Rama, Z. Erion Veliaj
 • Kryeministër i Shqipërisë, Kryetar i Bashkisë Tiranë
 • Z. Edi Rama, Z. Erion Veliaj, Grup Diplomatik dhe Personalitete Ndërkombëtare.
 • Po
 • Po
 • Greta Gjinaj, asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të TKOBAP-së
 • Abigeila Voshtina, Drejtor i Përgjithshëm i TKOBAP-së