Takimi ka në fokus evidentimin e shërbimeve konkrete qe do ti ofrohen te miturin ne konflikt me ligjin, i cili do te mbikëqyret ne vijim për zbatimin këtyre programeve rehabilituese.

 • Tjetër
 • Takim me përfaqësues te Caritas Albania dhe me te miturit qe do te trajtohen nga ne pas daljes nga IM Kavaja
 • 11/04/2023
 • 14:00
 • Vendbanimi i te miturit, Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Anda Hysi
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi, Znj. Lindona Gega dhe Perfaqesues te Caritas Albania
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, drejtor i institucionit