Takim ne kuader te detyrave funksionale te Kryetarit te Bashkise me banore te Njesive Administrative te Bashkise Maliq

 • Tryezë diskutimi
 • 09/04/2023
 • 11.00
 • Njesite Administrative Maliq
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • 6 njesite administrative
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • banore te Njesive Administrative
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike