Këshilla mbi sigurinë ushqimore në restorante

 • Tjetër
 • Informim i Publikut
 • 11/04/2023
 • 13:45
 • E Diela Shqiptare- TV KLan
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Z. Ardit Gjebrea | Znj. Blerina Bombaj
 • Moderator
 • Znj. Ana Xhafo Përgjegjëse e Sektorit të Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF në Drejtorinë e Përgjithshme AKU
 • Po
 • Po
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit