Vizitë në serat dhe fermat blegtorale

 • Tjetër
 • Vizitë për të parë zhvillimin e zonës
 • 05/04/2023
 • 10:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • zharrëZ
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkisë, Stafi i Drejtorisë së Bujqësisë, Ekspertë të Bujqësisë dhe Fermerë dhe Blegtorë të zonës dhe Deputetët e Kuvendit sipas dëshirës
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm