Intervistë e Guvernatorit për Revistën Monitor

 • Tjetër
 • Intervistë e Guvernatorit për Revistën Monitor
 • 03/04/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirana
 • Tirana
 • Gent Sejko,
 • Guvernator i Bankës së Shqipërisë
 • Gazetar i revistës Monitor
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit, Kabineti i Guvernatorit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit, Kabineti i Guvernatorit