Aktivitet i Akademisë së Shkencave Promovim Libri , ora 12.00, fjalim i Guvernatorit

 • Tjetër
 • Aktivitet i Akademisë së Shkencave Promovim Libri , ora 12.00, fjalim i Guvernatorit
 • 07/04/2023
 • 12:00
 • Akademia e Shkencave
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirana
 • Tirana
 • Gent Sejko,
 • Guvernator i Bankës së Shqipërisë
 • Përfaqësues nga Akademia e Shkencave,
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit, Kabineti i Guvernatorit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit, Kabineti i Guvernatorit