Vizitë për tu njohur me ecurinë e problematikat e subjektit

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 06/04/2023
 • 13:00
 • Subjekti "Hymar Group" shpk
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Administratori i subjektit dhe punonjës
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm