Takim me qytetare

 • Konsultim publik
 • 04/04/2023
 • 12:00
 • Katund i ri , Durres
 • Shqipëri
 • durres
 • durres
 • Katund i ri/Durres
 • Milva Ekonomi
 • Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve
 • Ministrja dhe te tjere
 • Jo
 • Po
 • Edlira Zyfi, Këshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti