Takim me mësues

 • Tjetër
 • Takim në institucion
 • 05/04/2023
 • 16.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Z. Edi Rama | Znj. Evis Kushi
 • Kryeministër | Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Z. Edi Rama, Znj. Evis Kushi, drejtues të MAS, mësues
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS