vent me perfaqesuesit e biznesit te sektorit te hoteleri turizem mbi klimen e te beret biznes

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 05/04/2023
 • 16.00
 • OPA restorant
 • Shqipëri
 • Tirana
 • Tirane
 • 2
 • Delina Ibrahimaj | Edi Rama | Gerian Kuka
 • Minister | Kryeminister | adminsitratori biznesit
 • Edi Rama,Kryeminister; Delina Ibrahimaj;Perfaqesues nga biznesi
 • Jo
 • Jo
 • Ina Buli, Keshilltar
 • Mimoza Dhembi, Sekretar i Pergjitheshem, i komanduar