Nenshkrimi i Memorandumit te Mirekuptimit midis SASPAC dhe MASHAV per bashkepunimin ne te ardhmen

 • Tjetër
 • Ceremoni Nenshkrimi Marreveshjeje
 • 04/04/2023
 • 09:30
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Ilir Beqaj; H.E. Galit Peleg
 • Drejtor i Pergjithshem i SASPAC; Ambasadori i Izraelit ne Shqiperi
 • Perfaqesues nga Ambasada e Izraelit, SASPAC dhe MASHAV
 • Jo
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtori i Pergjithshem i SASPAC