Takim lidhur me renditjen e gjimnazeve

 • Tryezë diskutimi
 • 07/04/2023
 • 15.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis Kushi, drejtues te ASCAP, DPAP, perfaqesues te prinderve dhe nxenesve.
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS