Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollës 9 vjeçare “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”mbi sigurinë ushqimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/04/2023
 • 11:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Znj. Donalda Karameta
 • Inspektore AKU
 • Nxënësit e shkollës
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit