Takim bilateral i Drejtorit Ekzekutiv AAC Shqiptar me Drejtorin Ekzekutiv AAC se te Maqedonise se Veriut ne kuader te marreveshjesper bashkepunim per mbikqyrjen e Sherbimeve te Trafikut Ajror te deleguara , per pjesen e hapesires ajrore te Shqiperise, per percaktimin e teknikaliteteve te bashkepunimit dhe nderveprimit me njera tjetren, nepermjet lidhjes se marreveshjeve zbatuese.

 • Tryezë diskutimi
 • 05/04/2023
 • 12:00
 • Autoriteti Aviacionit Civil
 • Shqipëri
 • TIRANE
 • TIRANE
 • TIRANE
 • Maksim Et'hemaj | Tomislav Tuntev
 • DREJTOR EKZEKUTIV | DREJTOR EKZEKUTIV
 • Drejtori Ekzekutiv i AAC Shqiperi me stafin teknik dhe Drejtori i Pergjithshem i AAC se Maqedonise se Veriut shoqeruar nga stafi teknik perkates.
 • Jo
 • Jo
 • DANIELA ZENELI ASISTENT I DREJTORIT EKZEKUTIV
 • MAKSIM ET'HEMAJ