Takim i realizuar në kuadër të shkëmibit të eksperiencave me Misionin Francez në Shqipëri, sa i takon fushës së drejtësisë penale për të mitur i organizuar nga Ambasada Franceze

 • Tryezë diskutimi
 • 03/04/2023
 • 11:30
 • Rr. Frederik Shiroka, Godina Nr. 8
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj. Klaudia Hasanllari, Znj. Brezeida Manofi, Znj.Anda Hysi, Znj. Ira Muco
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, drejtor i institucionit