Inspektim i Ecurise se Punimeve Pallateve ” Rikonstruksion “

 • Inspektim/kontroll
 • 06/04/2023
 • 11;00
 • Njesia Administrative Laç, Lagje nr 3 dhe lagje nr.4
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Kurbin
 • Laç
 • Majlinda Cara
 • Kryetare e Bashkise Kurbin
 • Kryetare e Bashkise Kurbin dhe Stafi
 • Jo
 • Po
 • Nertila Toma , Drejtor Kabineti
 • Nertila Toma ,Drejtor Kabineti