Inspektim i punimeve te pallateve ne rikonstruksion, te cilet jan demtuar nga termeti i Nentorit 2019

 • Inspektim/kontroll
 • 30/03/2023
 • 10:30
 • Golem
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Golem
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Redjan Krali / Kryetar i Bashkise , Shpend Barameta / Drejtor i Kabinetit , Andi metolli / Pergjegjes I Sektorit te Menaxhimit te Kontratave
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Përgjithshëm
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Përgjithshëm