Aktivitet në kuadër të programit Art, Zeje, Sport , “Toka në shkollë”, dhe panair , shkolla 9-vjecare “Pilo Prifti”, Novoselë, Vlorë

 • Tjetër
 • Aktivitete në institucion
 • 31/03/2023
 • 09.00
 • Novoselë, Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, znj. Irena Toshkollari, mësues, nxënës
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS