Takim me maturantë në shkollën “Ali Demi”, Vlorë

 • Tjetër
 • Takim ne institucion
 • 31/03/2023
 • 11.00
 • Shkolla "Ali Demi" Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, znj. Aurora Balliu, znj Irena Toshkollari, maturantë, mësues
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS