E ftuar ne Samitin per Demokraci

 • Tjetër
 • Samit
 • 30/03/2023
 • 09:00
 • Washington DC
 • Shtet tjetër
 • SHBA
 • Milva Ekonomi
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Ministrja dhe te tjere
 • Po
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti