Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te marre pjese ne aktivitetin qe do te zhvillohet nga Dhoma Italiane e Biznesit ne Shqiperi.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/03/2023
 • 09:30
 • Hotel Plaza
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Te ftuar nga organizatoret e aktivitetit
 • Po
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka