Aktivitet/panair në kuadër të programit kombëtar Art, Zeje dhe Sport. në Lungo Mare, Vlorë

 • Tjetër
 • Aktivitet/Panair
 • 31/03/2023
 • 13.00
 • Lungo Mare, Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, znj. Irena Toshkollari, mësues, nxënës
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS