Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te pergjegjesise do te organizoj nje aktivitet kulturor me qellim promovimin e aftesive sipermarrese tek te rinjte.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 29/03/2023
 • 17:30
 • Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Te rinj pjese e ekosistemit te startup-eve
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka