Trajnim nga Projekti Irlandez për Sigurinë Ushqimore

 • Tjetër
 • Trajnim online
 • 28/03/2023
 • 10:00
 • Online
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Michelle Riblet | Znj. Vannesa Cooling
 • Eksperte Irlandeze | Eksperte Irlandeze
 • Inspektorët e AKU
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit