Takim me kryetarët e komunave Tuz, Tetovë, Lugina e Preshevës, kryetarë të komunave të Kosovës dhe kryetarët e bashkive të Qarkut

 • Tjetër
 • Takim miqësor
 • 29/03/2023
 • 12:00
 • Bashkia Pogradec
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Nertil Jole | Ilir Xhakolli
 • Prefekt i Qarkut Korçë | Kryetar i bashkisë Pogradec
 • Kryetarët e komunave Tuz, Tetovë, Lugina e Preshevës, kryetarë të komunave të Kosovës dhe kryetarët e bashkive të Qarkut
 • Po
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm