Organizimi i ndeshjeve te futbollit midis fshatrave te Bashkise Pustec,

 • Tjetër
 • 15/03/2023
 • 09:00
 • Gorice e Vogel
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pustec
 • Pustec
 • Nuk Ka
 • Nuk Ka
 • e Hapur per te gjithe
 • Jo
 • Po
 • Llazi Stojan, Specialist turizmi
 • Katerina Ago, Protokollise, Bashkia Pustec