Inspektim Punimesh Shkolla 9 Vjecare “Lidhja e Prizrenit”, Paskuqan

 • Inspektim/kontroll
 • 31/03/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Paskuqan
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Paskuqan
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Administratori i Njesise, Inxhiniere ndertimi.
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem.