Inspektim punimesh ne Rrugen “Pishtaret e Demokracise”, Lagjia Administrative Nr. 2

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 10:00
 • Lagjia Administrative Nr. 2
 • Shqipëri
 • Tirnae
 • Kamez
 • Nr. 2
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Rakip Suli, Blerta Matraku
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem