Vazhdon permiresimi i kushteve te tereneve sportive ne Shkollen e mesme e Bashkuar Pustec, fale bashkpunimit me Projektin rezerva nderkufitare te Biosferes Prespa.

 • Inspektim/kontroll
 • 24/03/2023
 • 10:00
 • Shkolla e Mesme e Bashkuar Pustec
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pustec
 • Pustec
 • Kryetari i Bashkise Pustec
 • Kryetar
 • Hapur per te gjithe
 • Jo
 • Po
 • Llazi Stojan, specialist Turizmi, Bashkia Pustec
 • Katerina Ago, Protokoliste, Bashkia Pustec