Inspektim punimesh ne Bllokun e Rrugeve “Erzeni”, “Derjan”, “Hotolisht”, “28 Nentori”; Lagjia Bathore

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 14:50
 • Lagjia Bathore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Bathore
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Rakip Suli, Hysen Koldashi, Ylli Shehu
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem