INSPEKTIM I ECURISE SE PUNES NE KANALIN E QYTETIT

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 10;00
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR,URBANISTIKA
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA