KONTROLL I ECURIS SE PUNES

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 11;00
 • QYTET,URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR, DREJTORIA E URBANISTIKES
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA