Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vet te veprimtarise do te zhvilloj nje vizite ne kompanine Xoen sh.p.k.

 • Tjetër
 • Vizite pune
 • 27/03/2023
 • 11:30
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Perfaqesues te kompanise Xoen sh.p.k.
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka