Vizitë në stabiliment përpunimi qumështi në stabilimentet AGS shpk dhe Impuls shpk

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/03/2023
 • 09:00
 • Stabilimenti AGS (Durres) dhe stabilimenti Impuls (Tirane)
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Dr. Jakopovic | Znj. Ruzica Gelo
 • Ekspert kroat | Eksperte
 • Përfaqësues nga AKU dhe nga Projekti Irlandez për Sigurinë Ushqimore
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit