Sesion informues per te gjithe perfituesit aktual dhe potencial ne kuader te thirrjes se 4 per projekt propozime te programit IPA BNK Mal i Zi – Shqiperi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 30/03/2023
 • 11:00
 • Lezhe
 • Shqipëri
 • LEZHE
 • LEZHE
 • LEZHE
 • Kjara Adhami, Sanja Todorovic
 • Drejtor Drejtoria e Administrimit te Asistences Financiare te BE-se, Drejtuese e Sekretariatit te Perbashket Teknik te Programit
 • Perfituesit aktual dhe potenciale te Programit, perfaqesues te SASPAC, Delegacionit te BE-se ne Podgorice dhe perfaqesues te struktures operuese ne Mal te Zi
 • Jo
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtor i Pergjithshem i SASPAC