Raportim mbi problemet e bujqesise, masat e marra per perballimin e sezonit te ujitjes per veren 2023(investimet e kryera dhe qe do te kryhen ), krijimi e funksionimi i OAU-ve, etj

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektin "
 • 28/03/2023
 • 13.00
 • Institucioni i Prefektit
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Prefekti | Sekretarja e Pergjithshme,
 • Titullar | Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Nenprefektet e Matit dhe Bulqizes , anetaret e Organit keshillues, perfaqesues nga 4 bashkite e qarkut , Sektoret e MKV dhe Zhvillimit Urban ne institucion .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj