Kontrolli i punimeve ne asfaltimin e rruges Maliq -Gore

 • Inspektim/kontroll
 • 27/03/2023
 • 11.00
 • Maliq-Gore
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Maliq
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike