Kontroll i punimeve te nisuara ne Gore-Moglice

 • Inspektim/kontroll
 • 25/03/2023
 • 14.00
 • Gore-Moglice
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Gore , Moglice
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike