Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e arsimit të mesëm “Myslym Keta” mbi sigurinë ushqimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/03/2023
 • 11:00
 • Kombinat
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Adriana Hasantari
 • Inspektore
 • Nxënësit e arsimit të mesëm “Myslym Keta”
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit