Inspektim i rikonstruksion i pallateve te demtuara nga termeti

 • Inspektim/kontroll
 • 22/03/2023
 • 10:00
 • Lagjja nr 2 Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Redjan Krali / Kryetar , Gert Togu / Përgjegjës Sektori i Bashkepronesise dhe Planifikimit te Puneve Publike ne Drejtorine e Planifikimit te Zhvillimit te Territorit, Romina Doka /Specialist Sektori i Bashkepronesise dhe Planifikimit te Puneve Publike ne Drejtorine e Planifikimit te Zhvillimit te Territorit
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj/ Sekretar i Përgjithshëm
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Përgjithshëm