AKSION PASTRIMI NE ZONA TE NDRYSHME

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/03/2023
 • 09;30
 • URE VAJGURORE,POSHNJE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETAR
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR,SEKTORI I SHERBIMEVE PUBLIKE,DREJTORIA E MJEDISIT
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA