Vendosje emri Qendres Shendetesore , fshati dukaj

 • Tjetër
 • Vendosje emri Qendres Shendetesore , fshati dukaj
 • 10/04/2023
 • 11.00
 • Fshati Dukaj
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Tepelene
 • Qender
 • Termet Peçi
 • Kryetar Bashkie
 • Kryetar i Bashkise , Administrator Njesie, banore
 • Jo
 • Po
 • Arta Shaha Drejtor Drejtorie
 • Julinda Karteri N/Kryetar