Nevojat për informacion për inspektimet, frekuencën e tyre dhe cështje të tjera për diskutim.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/03/2023
 • 11:00
 • Zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Z. Tommy Kola | Z. Gëzim Peshkopia
 • Përgjegjës Sektori i Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të Biznesit | Kryetar i Shoqatës së Bukës
 • Përfaqësues nga AKU dhe Anëtarët e Shoqatës së Prodhuesve të Bukës
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit