Inspektim i punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 21/03/2023
 • 10:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Zharrëz
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkisë, Administroria e Njesisë Administrative, Pergjegjese e Bordit te Kullimit dhe Kryetari i Fshatit
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorise se Bujqesise
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm