Informim lidhe me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/03/2023
 • 13:00
 • Grand Hotel, Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Anida Pashollari | Kudret Hoxha
 • Drejtore në Drejtorinë e Financës | Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit Skemë Kombëtare
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore