Informim lidhur me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/03/2023
 • 12:00
 • Hotel Zerja, Dibër
 • Shqipëri
 • Dibër
 • Dibër
 • Dibër
 • Enel Çinije | Spartak Harizi
 • Drejtor në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovivmit të Projekteve | Përgjegjës i Sektorit të Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve Kombëtare
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore