Informim lidhur me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/03/2023
 • 12:00
 • Hotel Çajupi, Gjirokastër
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Eranda Selmanaj | Ardita Kuçi | Hektor Muçaj
 • Drejtore e Përgjithshme | Drejtore në Drejtorinë e Monitorimit të Skemave, Riskut dhe Raportimit | Drejtori në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore